Pup Krasnystaw staże, oferty pracy, szkolenia

48 29 sierpnia 2018

Umowa kupna sprzedaży samochodu a OC.

Umowa kupna sprzedaży samochodu a OC.
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)

Już od ponad roku w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące OC. Weszły one w życie 11 lutego 2012 roku i wprowadziły kilka istotnych zmian związanych z przechodzeniem polisy OC ze sprzedającego na kupującego w momencie zawarcia umowy kupna sprzedaży samochodu. Umowa ubezpieczenia OC, co prawda jak dotychczas przechodzi na nabywcę i obowiązuje do końca okresu na jaki została zawarta, jednak teraz może on z niej zrezygnować nie tylko w okresie 30 dni od podpisania umowy jak było dotychczas, ale w ciągu całego okresu jej trwania.

Co ważne, po zmianach otrzymana wraz z pojazdem polisa nie przedłuża się automatycznie po okresie jej obowiązywania, więc jej przedłużenie lub zmiana na inną jest w gestii kupującego. Na sprzedającym pojazd również ciąży parę obowiązków. Po pierwsze musi on poinformować swój zakład ubezpieczeń o zbyciu samochodu w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy kupna sprzedaży (bez względu na to, czy wcześniej podpisywał umowę przedwstępną). Warto o tym pamiętać, bowiem dopóki ubezpieczyciel nie zostanie powiadomiony o fakcie sprzedaży samochodu przez jednostkę która wykupiła u niego polisę, zbywca oraz nabywca wspólnie ponoszą odpowiedzialność za opłacanie składek.

Podobnie z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez kupującego. Jeśli sprzedający nie dopełni wszystkich obowiązków szkoda taka zostanie przypisana do polisy zbywcy i jeśli nie udokumentuje odpowiednio tego, że w momencie jej powstania nie był już właścicielem samochodu wyrządzona szkoda zostania zapisana na jego konto. Jeżeli nie może tego z jakiś niezależnych od siebie powodów dokonać osobiście, po wystawienia odpowiedniego pełnomocnictwa może to za niego zrobić ktoś inny. Aby mieć pewność, że dokument taki będzie prawomocny najlepiej skorzystać z gotowego wzoru pełnomocnictwa.

Do optymistycznych wiadomości należy to, że sprzedającemu przysługuje prawo do zwrotu części zapłaconej składki (za niewykorzystany okres). Aby z niego skorzystać, powinien przed podpisaniem umowy kupna sprzedaży uregulować to z kupującymi. Istnieją dwa wyjścia z tej sytuacji, zbywca albo może doliczyć niewykorzystaną składką w cenę samochodu (jeżeli ten chce z tej składki skorzystać), albo poprosić nabywcę o pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC.

About 

Related Articles